Monday, January 28, 2008

ဘီလူးေလးေကာင္နဲ႕ ေတာင္းေမွာက္ေတာင္းလွန္အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁ အေနနဲ႕ ထြက္ရွိလာေတာ့မယ့္ မဟိဒိၶ မဂဇင္းမွာ ဆန္းပညာ ၀ါသနာရွင္ေတြအတြက္ ဘီလူးေလးေကာင္ကိန္းနဲ႕ ေတာင္းေမွာက္ေတာင္းလွန္ကိန္းေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးပါတယ္။ ဘီလူးေလးေကာင္ကိန္းက ၾကားဖူးၾကေပမယ့္ ေတာင္းေမွာက္လွန္ကိန္းေတြကေတာ့ နားနည္းနည္းစိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ တိုင္ထိပ္၊တန္းစီးေပၚေတြေရာက္ေနတာေတာင္ ဘာေၾကာင့္ ကံအေကာင္းႀကီး မျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ ေကာင္းရာကေန ဗုန္း ဆို ျပဳတ္က်သြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ဒီလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။၀ါသနာပါသူေတြအဖို႕ လက္တုိ႕လုိက္ပါတယ္။

No comments: