Wednesday, July 16, 2008

ေနလၾကတ္တာကို ႀကိဳေနတဲ့ အဂၤါစေနၿဂိဳဟ္စစ္ထုိးပြဲ


ေနလၾကတ္လို႔၊ ၿဂိဳဟ္စစ္ထိုးလို႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုရလဒ္ေပၚထြက္ေပၚထြက္ အေျခခံဇာတာခြင္က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဖြားဇာတာခြင္ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို ဘယ္လိုရလဒ္ကမွ မလႊမ္းမုိးႏိုင္ပါဘူး။ လူတုိ္္င္းဖြားဇာတာရွိထားသင့္ၾကပါတယ္။

၂၀၀၈ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္၊ ေသာၾကာေနတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္စေနၿဂိဳဟ္စစ္ထုိးျခင္း၊ ၾသဂုတ္၁ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ၀ါဆုိလကြယ္ေန႔တြင္ ေနၾကတ္ျခင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၊ ၀ါေခါင္လဆုတ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လၾကတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ The Voice Weekly Journal ပါ ဆရာေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္၏ အယူအဆမ်ားကို တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေမး။ ။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္စေနၿဂိဳဟ္စစ္ထုိးတဲ့အေၾကာင္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂီဳဟ္ျပိဳင္တူယွဥ္ျခင္း Parallel ကို အိႏိၷယ၊ျမန္မာေဗဒင္တြက္ရိုးမ်ားအရ ၿဂိဳဟ္ခ်င္း ျဂဟယုဒၶျပဳတယ္၊ ၿဂိဳဟ္ခ်င္းစစ္ထိုးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ The American Ephemeris 2001 to 2010 အဂၤါၿဂိဳဟ္ဟာ ေကာင္းကင္အီေကြတာက ၾတႏီၲ Declination 10 N 26 စေနၿဂိဳဟ္ဟာ 11N 46 ရွိေနၿပီး ဒီဂရီအံသာၿပိဳင္ေနတဲ့အတြက္ ၿဂိဳဟ္ခ်င္းပူးတာထက္ အားႀကီးေနပါတယ္။ Astrology မွာ ၿဂိဳဟ္ခ်င္းစစ္ထုိးတာဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ေမး။ ။ အဂၤါနဲ႔စေနစစ္ထုိးျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္လို ရလဒ္ေတြထြက္ေပၚလာႏုိင္သလဲ။
ေျဖ။ ။ Mundane Astrology အရေတာ့ အဂၤါစေနစစ္ထိုးတာဟာ မထူးဆန္းပါဘူူး။ ၂ ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္ စစ္ထိုးတတ္ၾကပါတယ္။ အရဆုိရင္သူတို႔ခ်င္းစစ္ထိုးတဲ့ရာသီ နဲ႔အတန္႔ဘာ၀ေပၚမူတည္ၿပီး ၿဂိဳဟ္ရဲ႕သဘာ၀အတုိင္း ထူးျခားတဲ့ရလဒ္တစ္ခုုခု ထြက္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၿဂိဳဟ္ခ်င္းစစ္ထိုးတယ္ဆိုတာၿဂိဳဟ္ၾကတ္တာပါပဲ။ ၿဂဳိဟ္ၾကတ္တယ္လုိ႔မေခၚဘဲ ၿဂိဳဟ္ခ်င္းစစ္ထုိးတယ္လို႔ ေျပာဆိုေရးသားေလ့ရွိလို႔ပါ။ ေနၾကတ္၊လၾကတ္ကိုသာ လူသိမ်ားပါတယ္။

ေမး။ ။ တစ္ႏွစ္မွာ ေနဘယ္ႏွႀကိမ္၊ လဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ၾကတ္တတ္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ တစ္ႏွစ္မွာ ေနႏွစ္ႀကိမ္ၾကတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ လကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ သုံးႀကိ္မ္ေလာက္ၾကတ္တတ္ပါတယ္။ သံုးႀကိမ္ထက္ပိုၿပီးမၾကတ္ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ခါတရံ တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္မွ မၾကတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ၂၀၀၈ မွာ ေနဘယ္ႏွႀကိမ္၊ လဘယ္ႏွႀကိမ္ၾကတ္မွာလဲ။
ေျဖ။ ။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ အခုလာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ၾကတ္မွာျဖစ္ၿပီး ၂ လပိုင္းေနၾကတ္တုန္းက ျမန္မာႏုိ္င္ငံက မျမင္ခဲ့ရပါဘူး။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္နဲ႔အခုလာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ေတြမွာ လၾကတ္မွာျဖစ္ၿပီး ၂ လပိုင္းလၾကတ္တုန္းက ျမန္မာက မျမင္ခဲ့ရပါဘူး။

ေမး။ ။ ေနၾကတ္၊ လၾတတ္မယ္ဆိုတာကို အလြယ္တကူ ႀကိဳတင္ၿပီး ဘယ္ိလိိုသိႏုိင္မလဲ။
ေျဖ။ ။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ဆရာႀကီးကာလာစန္ရဲ႕ နကၡတၲေဗဒ ပညာဆုိင္ရာ ေခတ္မီသိပၸံ စံေတာ္ခ်ိန္ သံဒိဌျပကၡဒိန္မွာ ေနၾကတ္၊လၾကတ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားလို႔ ေလ့လာဖတ္ရႈမယ္ဆိုရင္ အလြယ္တကူႀကိဳတင္သိႏုိ္င္မွာပါ။ သႀကၤန္စာကို ဖတ္ရႈမယ္ဆိုရင္လည္း ေနၾကတ္၊လၾကတ္မယ့္ရက္ေလာက္ကိုေတာ့ သိရမွာပါ။

ေမး။ ။ ေနလၾကတ္ျခင္း ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အစိတ္အပိုင္းေလာက္သာၾကတ္ျခင္း Partial Eclipse ၊ ကြင္းပံုကဲ့သို႔ ၀ုိင္းၾကတ္ျခင္း Ammular Eclipse၊ ေနေရာင္ကြယ္ေပ်က္ေအာင္ၾကတ္ျခင္း Total Eclipse ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ လာမယ့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔ေနၾကတ္ရာမွာ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာဘယ္ပံုစံနဲ႔ၾကတ္မွာလဲ။
ေျဖ။ ။ ဆရာႀကီးကာလာစန္ရဲ႕ သံဒိဌျပကၡဒိန္ကို အေျချပဳၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅.၃၁.၃၆ မွာစၾကတ္ၿပီး ၾကတ္လယ္ကေတာ့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၇.၁၄.၂၄ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္စင္မယ့္အခ်ိန္ကေတာ့ ၁၈.၀၄.၁၂ ျဖစ္ပါတယ္။ အစအဆံုးေနၾကတ္ခ်ိန္ ၂ နာ၇ီ ၄၉ မိနစ္၊ ၃၆ စက္ကန္႔ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွားအမ်ားစု၊ ဥေရာပအမ်ားစု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အနည္းငယ္တစ္စိတ္တပိုင္းျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Partial Eclipse နဲ႕ၾကတ္မွာပါ။
လစတင္ၾကတ္မွာကေတာ့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂.၄၀၊ ၾကတ္လတ္က နံနက္ ၃.၃၅.၃၆ ၊ လြတ္စင္မွာက နံနက္ ၄.၅၄.၂၄ ျဖစ္ပါတယ္။ အစအဆံုးလၾကတ္ခ်ိန္ ၂ နာရီ၊ ၅၀မိနစ္၊ ၂၄ စက္ကန္႔ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ေတြ႔ရမယ့္ေဒသေတြကေတာ့ အိႏိၷယ သမုဒရာ၊ အာရွအမ်ားစု၊ ၾသစေတးလ်၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းအခ်ိဳ႔၊ ဘရာဇီးနဲ႔အခ်ိဳ႕ေဒသေတြအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း အစအဆံုးျမင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Partial Eclipse နဲ႕ၾကတ္မွာပါ။

ေမး။ ။ ေနၾကတ္၊လၾကတ္နဲ႔ပက္သက္ၿပိီး ေရွးပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ေဗဒင္အယူအဆနဲ႔ ေဟာဆုိခဲ့တာေတြရွိပါသလား။
ေျဖ။ ။ ရွိပါတယ္။ အလြန္ေရွးေဟာင္းအိႏိၷယေဗဒင္က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ ၀ရဟာမိဟိရဆရာရဲ႕ ၿဗိဳ႕ဟဇ္သံဟိတက်မ္း၊ အဒ်ာယ ၅ မွာ ရာဟုၿဂိဳဟ္အေၾကာင္းနဲ႔ ေနလၾကတ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္တုိ႔ကို ၉၈ ဂါထာေရးသားထားတာကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာသရတြက္ရုိးက်မ္းေတြမွာလည္း ေရွးေခတ္က ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ယူဆေဟာဆိုပုံမ်ားကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ေနလၾကတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ကာလမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ Mundane Astrology အရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေျခာက္လမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေနလၾကတ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ ေနလၾကတ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာ ေနၾကတ္၊လၾကတ္တာကို ျမင္ရတဲ့တုိင္းျပည္ေဒသမ်ားနဲ႔သာ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ မျမင္ရတဲ့ တုိင္းျပည္ေဒသေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။

ေမး။ ။ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ရက္ဟာ ရက္ေကာင္းလား။ ရက္ဆိုးလား။
ေျဖ။ ။ ေရွးေဟာင္း သဗၼမဂၤလာအခါေပးက်မ္းေတြမွာ ေနၾကတ္၊လၾကတ္ၿပီး သံုးရက္အတြင္း မဂၤလာအခါမလုပ္ရ ဆိုတဲ့ အဆိုရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီးဟာ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကို လၾကတ္တဲ့ေန႕ကစၿပီး တည္တာ ေနာက္တစ္ႀကိ္မ္ လၾကတ္တဲ့ေန႔မွ အၿပီးသတ္တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္း အထင္အရွားရွိပါတယ္။ အေကာင္းလုပ္ရင္ အေကာင္း၊ အဆုိးလုပ္ရင္ အဆိုးျဖစ္မယ္လို႔ ဗုဒၶ၀ါဒက ဆိုထားတယ္ မဟုတ္လား။

ေမး။ ။ ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲ ေနလၾကတ္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လိုယူေဟာကိန္း ထုတ္မလဲ။
ေျဖ။ ။ Mundane Astrology အရေနလၾကတ္ခ်ိန္ ဇာတာခြင္ကို အေျခခံၿပီး ေနလၾကတ္တဲ့ ရာသီနဲ႔ဆိုင္တဲ့ တိတ္စြဲတုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခခံဇာတာခြင္၊ အဲဒီတုိင္းျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္တဲ့ သူရဲ႕ဖြားဇာတာ၊ အားလံုးကုိ ညိွႏိုူင္းတြက္ခ်က္ စိစစ္နိင္ပါမွ မွန္ကန္တဲ့ ေဟာကိန္းတစ္ခု ထြက္လာမွာပါ။ ဒိီေနရာမွာ လူပုဂိၡဳလ္ရဲ႕ဖြားဇာတာဟာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ Natal Astrology အရလူတစ္ေယာက္ရဲ႕အေကာင္းအဆုိးကို ေဟာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဇာတာရွင္ရ႕ဲဖြားဇာတာကို အေျခခံၿပီး ေဟာဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ေနလၾကတ္လို႔၊ ၿဂိဳဟ္စစ္ထိုးလို႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုရလဒ္ေပၚထြက္ေပၚထြက္ အေျခခံဇာတာခြင္က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဖြားဇာတာခြင္ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို ဘယ္လိုရလဒ္ကမွ မလႊမ္းမုိးႏိုင္ပါဘူး။ လူတုိ္္င္းဖြားဇာတာရွိထားသင့္ၾကပါတယ္။

ဆရာေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ရ႕ဲ ေျပာဆိုေျဖၾကားခ်က္ေတြမွာ သတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုကို သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေနလၾကတ္တာ၊ ၿဂိဳဟ္စစ္ထုိးတာေတြဟာ ဘယ္လိုပဲ တုိင္းျပည္အေပၚရလဒ္ေတြ သက္ေရာက္ပါေစ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူသားရဲ႕ ဖြားဇာတာပါအင္အားကို မေက်ာ္ႏုိ္င္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးက စဥ္းစားစရာေပးသြားပါတယ္။ ဟုတ္လဲဟုတ္ပါတယ္။ ေနာက္သတိထားမိတာကေတာ့ ဆ၇ာျမင့္သန္းေမာင္ဟာ တကယ့္ေဟာရမယ့္ ေနရာေတြမွာ ေရွာင္ၿပီးေျဖသြားတာ၊ က်မ္းေတြဆီလမ္းလႊဲလိုက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂ်ာနယ္စာရြက္ေပၚ ေရာက္မလာႏုိ္င္ျခင္းကို နားလည္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂါေတြလည္း စိ္တ္၀င္စားရင္ ဗဟုသုတရသြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕မူပုိင္ ေနလၾကတ္ျခင္းအျမင္ေလးကို မေရးသားမီ သူမ်ားဟာေတြေလ့လာေနရာက တစ္ဆင့္ျပန္ေဖာက္သည္ခ်မိတာေတြပါ။ ေနလၾကတ္မယ့္အေပၚ ဂ်ာနယ္ေတြက အစေဖာ္ေပးေနသလို လူေတြကလည္း စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

No comments: