Friday, November 7, 2008

မွတ္တမ္းထဲက ေမွာ္ပညာ


ေမွာ္ပညာဆိုသည္မွာ ေမဂ်ိဳင္း MAGI ဟုေခၚေသာ ပညာရွင္မ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆိီသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေရာက္ရွိလာသည့္ အရာျဖစ္ၿပီး ထုိပညာမွာ သဘာ၀၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အစဥ္အလာ အတတ္ပညာ ျဖစ္၏ ဟု အဆုိပါ ပညာရွင္က ဆုိမိန္႔ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ MAGIC မက္ဂ်စ္ ဟုေခၚေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေမွာ္ပညာဟု ဆုိရမည္လား မသိပါ။ ထိုစကားလံုးမွာ မူလက ေရွးေဟာင္းပါရွားျပည္မွ MAGUS ေမးဂတ္စ္ ဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို အစြဲျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ စကားလံုးဟူ၏ ေနာင္ေသာအခါ ဥေရာပတုိက္သားမ်ားသည္ အေရွ႕တုိင္းသား ဂႏၶာရီပညာရွင္မ်ားကို MAGUS ဟု ၿခံဳေခၚေ၀ၚၿပီး သူတုိ႔၏ ပညာကိုလည္း MAGIC ဟု ေခၚတြင္သည္မွ MAGIC ဟူေသာ စကားလံုးမွာ ေမွာ္ပညာ ျဖစ္လာရသည္။………………….

ပါရာဆဲလ္ဆပ္စ္ ဟူေသာ ဂႏၶာရီပညာရွင္လည္းျဖစ္၊ ေဆးဆရာလည္းျဖစ္၊ ေတြးေခၚရွင္လည္း ျဖစ္ေသာသူက လူသားတုိ႔၏ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆင္ျခင္တံုဥာဏ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကို ေမွာ္ပညာက ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏုိင္ၿပီး တုိင္းတာႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေပ၏ ဟု မိန္႔ဆုိခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ဥေရာပ ဂႏၶာရီေလာကတြင္ နာမည္ေက်ာ္လွေသာ အယ္လီဖာ့စ္လယ္၀ီ အမည္ရွိ ပညာရွင္ကလည္း ဤအတတ္ပညာအားျဖင့္ ဝိဇၨာမယပညာရွင္သည္ အတန္အသင့္ျဖစ္ေသာ စြမ္းအားတစ္မ်ိဳးကို ရရွိၿပီး လူထက္သာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္၏ လူထက္သာေအာင္ဆုိသည္မွာ လူသားတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေမွာ္ပညာဆိုသည္မွာ ေမဂ်ိဳင္း MAGI ဟုေခၚေသာ ပညာရွင္မ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆိီသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေရာက္ရွိလာသည့္ အရာျဖစ္ၿပီး ထုိပညာမွာ သဘာ၀၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အစဥ္အလာ အတတ္ပညာ ျဖစ္၏ ဟု အဆုိပါ ပညာရွင္က ဆုိမိန္႔ခဲ့သည္။…………………………………………………………..

ေမဂ်ိဳင္းဆိုသည္မွာ ေရွးေဟာင္းပါရွားလူမ်ိဳးမ်ား ေမွာ္ဆရာမ်ားအဖြ႔ဲျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္၏ အဆုိပါ ေမဂ်ိဳင္းအဖြ႔ဲထဲသို႔ လူသစ္ စတင္ သြတ္သြင္းပြဲကို ဂရိေတြးေခၚရွင္တစ္ဦးက ဤသို႔မွတ္တမ္းတင္ခဲ့၏ မွတ္တမ္းအရ ေမွာ္ပညာအသင္းသို႔၀င္ေရာက္မည့္ ပညာသင္သားသည္ လူတစ္ပိုင္း ျခေသၤ့တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ SPHINX စဖင့္ နရသီဟရုပ္တုႀကီး၏ ေရွ႕ေျခေထာက္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ရွိေသာတံခါးႀကီးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေခၚသြင္းခံရသည္။ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္အာရံုတင္းၾကပ္ေလာက္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားစြာ ခံရသည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စက္ယႏၲရားရုပ္သရဲမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ လႈိ္ဏ္ဂူထဲတြင္ ေလးဖက္ေထာက္သြားလာရာမွ တစ္ေနရာတြင္ အဆံုးမရွိ နက္ရႈိင္းပံုရသည့္ ေရအိုင္ေပၚကို တြဲေလာင္းခ်ထားသည့္ ေၾကးကြင္းျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ အဆိပ္ခတ္သတ္မည့္ အေရးကိုလည္း ေက်ာ္လႊားရသည္။ ကေခ်သည္ မိန္းခေလးမ်ား၏ ျဖားေယာင္းျခင္းကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးေအာင္ျမင္သြားသည္ ရွိေသာ္ စတင္သြတ္သြင္းခံရသူ စဦးလက္သင္တပည့္ INITIATE သည္ ZEALOT ဇဲေလာ့တ္ အဆင့္ကို ရရွိကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း ခံရေတာ့၏ ………………………………………….

ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာခင္မိမိသက္( ဆရာသက္လံု ) ေရးတဲ့ အညာတနယ္ေျမဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲက ေရွးတုန္းကခမ္းနားႀကီးက်ယ္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င္အဆက္ဆက္ အလံလႊင့္ထူႏုိ္င္ခဲ့တဲ့ ေမွာ္ပညာရပ္ေတြအေၾကာင္း ဖတ္ရင္း ျပန္တင္ျပခ်င္စိတ္ကေလး ေပၚလာလိုိ႔ ေရးလိုက္မိတာပါ။ ယူတတ္မယ္ဆိုရင္ ေမွာ္ပညာဆီ သြားရာလမ္းနည္းစနစ္ေတြ၊ ျမွပ္ကြက္ေတြ ရသြားႏုိင္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ အခုေခတ္မွာ ေမွာ္ပညာကို MAGIC ဆိုတဲ့ သိပ္မသံုးေတာ့ဘဲ Occultism ဆုိတဲ့ ဂႏၶာရီပညာရပ္အျဖစ္သာ သံုးၾကပါေတာ့တယ္။ ေခတ္သစ္သိပံၸနဲ႔ပါ ေပါင္းစပ္ရရင္ Occult Science ဆိုတဲ့ ဂႏၶာရီ သိပံၸပညာ အျဖစ္ အသစ္တဖန္ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ ဒီပညာေတြ အခုလို ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးထဲ ရွိမွ ရွိပါဦးမလားလို႔ ေမးလာရင္၊ ေငါ့လာရင္ေတာ့ မွတ္သားဖူးတဲ့ စကားပံုေလးတစ္ခုကိုပဲ ညႊန္းလိုက္ပါ့မယ္။ ဘာတဲ့။ ပုလဲရတနာကို ပင္လယ္လႈိင္းစီးသူက မရႏုိင္ပါဘူးတ့ဲ။ ေရေအာက္ထဲ နက္နက္ငုပ္ႏုိင္သူ၊ ရွာေဖြစူးစမ္းႏုိင္သူေတြသာ ပုလဲနဲ႔ထုိက္တန္ပါတယ္တဲ့ ဗ်ား။

8 comments:

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

ေကာင္းတယ္ အရမ္းေကာင္းတယ္ ဒီလုိ ရွားပါး
လ်ဳိ႕၀ွက္ပညာရပ္ ဆုိင္ရာ စာေတြ ငတ္ေနတာ
ၾကာျပီးေကာ္ ညီေလးေရ။

Upasaka said...

Great! ေကာင္းလဘိုက္တာဗ်ာ ဆက္ေရးပါ
မွတ္ခ်က္ရမ္းေကာင္းေျပာေနတာမဟုတ္၊တကယ္ေကာင္းတယ္
ပညာရပ္တစ္ခုကို အဲလိုနက္နက္လိုက္နိင္မွသေဘာေလးသိရတာဗ်ာ
ဆက္ေရးဗ်ာ။

Dr.Tin Bo Bo said...

ရမ္းဂန္းေလးေရ

ငါ့ညီေျပာသလိုဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ စေနနဲ႕ယူေရးနပ္စ္ဟာ (၂၅)ဒီဂရီ အတိ အက်ျမင္ေနတာ ေတာ္ေတာ္သတိထားရမယ့္ကိစၥဘဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ "ေပါက္ေဖာ္" ျဖစ္ေနတယ္။ စေနဟာ သိဟ္ရာသီမွာ ၁၇ ဒီဂရီေက်ာ္လာကတည္းက ယူေရးနပ္စ္နဲ႕ သမသတ္အျမင္ကို ခ်ည္းကပ္လာတာဆိုေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ ေတာ့မယ္ လို႕ေတာ့ သိေနတယ္ (ဘာမွန္းေတာ့ တိတိက်က်မသိဘူး) သိပ္မၾကာဘူး အေမရိကန္မွာ စီးပြားပ်က္ကပ္ ထျဖစ္တာဘဲ။ အာရွထိေအာင္ လာရိုက္ခတ္တယ္ မဟုတ္လား။
အဲဒီစေနက ၂ဝဝ၉ထဲမွာ ေနာက္ျပန္ (ဝၾက)ျပန္လွည့္ဦးမယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ခါ ယူေရးနပ္နဲ႔ ျပန္ခ်ိတ္ၿပီး တစ္ခါျပန္ၿပီး ထူးျခားဦးမယ္။ ဘာလဲေတာ့ မသိဘူးေနာ္။ အာတပၸနပညာရွင္ မဟုတ္ေသးဘဲ သုေတသီအဆင့္ဘဲဆို ေတာ့ ေပါက္ၿပီးရင္ေတာ့ ေဖာ္တတ္ပါ တယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ပညာယူရတာေပါ့။

myatnoe said...

ကိုယန္းဂန္းနဲ့ ကိုတင္ဘိုိဘို ေရ..

ေပါက္ပီးပညာယူတယ္ဆိုေပမဲ့ ..အဲဒီလိုမွတ္တမ္းေလးေတြကို ေသခ်ာျပဳစုပီး တင္ျပေပးထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ေနာင္ေလ့လာသူေတြ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္မ်ာပါ။

ေမွာ္အေၾကာင္းေတာ့ သိပ္မသိဘူး ကို ယန္းဂန္းေလးေရ

Andy said...

ဒါမ်ိဳးဆိုဒ္ေတြရွားေနျပီကိုရန္းဂန္းေရ...
ဒီမွာသာေရာက္ေျပာေနၾကတာပါဗ်ာ... သူတို႔ဆီမွာ အဲဒီပညာေတြကို ပညာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ စိတ္ကိုတံခါးဖြင့္ေလ့လာေနၾကသတဲ့...

Anonymous said...

အင္း .....ဗဟုသုတေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရပါ့ဗ်ာ။

သိၾကားမင္း said...

လာလည္သြားတယ္ ..အားေပးတယ္...ဆက္လုပ္ပါ ...ေခ်ာင္က်ိဳ ေခ်ာင္ၾကားက စာေလးေတြဆို စိတ္၀င္စားတယ္။

Anonymous said...

အရမး္ေကာငး္တယ္ဗ်ာ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ျပည္႔စုံေအာင္ေရးဖုိ႕လုိေနေသးတယ္လုိ႕ထင္တယ္
ေနာက္ၿပီးဒီပညာရပ္ေတြကုိေလ႔လာေနတာႀကာၿပီဗ်ဒီပညာရပ္ပုိငး္စာအုပ္ေတြကရွားတယ္ေနာ္
စိတ္ပညာ၊စိတ္တန္ခုိးနဲ႔ပါတ္သတ္တာေတြလညး္မ်ားမ်ားေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္ေအာင္ျမင္ပါေစ
အသိတုိးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးလညး္တင္ပါတယ္