Saturday, February 14, 2009

ေဗဒင္ဘာ့ေၾကာင့္ မွားသင့္သလဲ


ေဗဒင္ပညာ၏ ေဗဒင္မွန္ျခင္း၊ မမွန္ရျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀ကို ပိုမို နက္နဲစြာ သိျမင္ေရး ေရွးရႈလ်က္ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဗဒင္ပညာ၏ မေက်နပ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ အပိုင္းကား အနာဂတ္အျဖစ္အပ်က္ကို တြက္ခ်က္ေဟာေျပာရေသာ အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အားထားရေလာက္ေသာ အက်ဳိးကိုေပးမည့္ ေဗဒင္ေဟာနည္းစနစ္ကို မေတြ႔ရေသး။ အခ်ိဳ႔ေသာေဟာကိန္းမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးပစ္သံႏွင့္ အလားတူစြာ အတိအက်ျဖစ္ေပၚလာရသနည္း။ အခ်ဳိ႔ေသာ ေဟာကိန္းသည္ သိသိသာသာ မျဖစ္ဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနဘိသနည္း တုိ႔ကို ရွင္းျပရန္လည္း လိုေပသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ကို မည္သူမွ် မေျပာတတ္ေခ်။ ကံၾကမၼာဆုိး ႀကံဳမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔႔ံထိတ္လန္႔တတ္ေသာ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္ ပဋိသေႏၵကပင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က လိမၼာပါးနပ္စြာ စီမံေပးခ်က္ပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေဗဒင္ေမးသူအား အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေသေဘး သို႔မဟုတ္ ၾကမၼာဆုိးႀကီးတစ္ခုက အသင့္ေစာင့္ေနမည္ဟု အတပ္သိေနရပါက ကမာၻ႔လူထုေပါင္း အမ်ားအျပားသည္ ရူးလ်င္ရူး၊ မရူးလ်င္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသူမ်ား ျဖစ္သြားၾကလိမ့္မည္။ ဤနည္းအတုိင္းပင္ ေသြးထြက္သံယုိ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ကမာၻ႔စစ္ပြဲႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ သဘာ၀ေဖာက္ျပန္မႈ၏ ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ လူသားသည္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ မွန္ကန္ေသာ ေဗဒင္သည္လည္း အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ပညာတစ္ခု ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

( Guide To Astrology Book By Edwin Raphael ကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျပန္ဆုိထားေသာ ေရွးျမန္မာနကၡတ္ပညာရွင္ ပ်ဥ္းမနားဆရာ ဦးသန္းေမာင္၏ နကၡတ္ေဗဒင္အဘိဓန္ က်မ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ )

အဆိုပါ Edwin Raphael ၏ အယူအဆကို ထပ္မံေထာက္ခံတင္ျပထားေသာ ဆရာဦးသန္းေမာင္၏ ထပ္ဆင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဗဒင္ေဟာရာတြင္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆုိးက်ဳိးက ပိုမွန္တတ္သည္။ စိတ္ဓာတ္မခုိင္မာေသာ မိန္းမသား၊ ေယာက်ာၤးပင္ျဖစ္လင့္ကစား မိန္းမစိတ္ရွိေသာ မိန္းမလ်ာမ်ားအဖို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ေသမည္၊ သို႔မဟုတ္ ရွိသမွ် စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အကုန္ပ်က္ျပားမည္၊ သားတကြဲ၊ မယားတကြဲျဖစ္မည္၊ စသည့္ျဖင့္ ကိန္းႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကံဳဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဗဒင္ဆရာက ေဟာတုိင္း တထစ္ခ်သာ မွန္ရမည္ဆုိလွ်င္ ရူးသူရူး၊ သတ္ေသသူေသ သို႔မဟုတ္ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းကာ ေရာဂါတစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဟာတုိင္းမမွန္ျခင္းမွာ သက္သာရာရေပသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ လူနာေသမည္ကို သိေစကာမူ လူနာကို ေသမည္ဟု ဖြင့္မေျပာ။ လူနာ၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုသာတုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေျပာတတ္သည္။ ဆရာ၀န္က ေသမည္ေျပာတုိင္း မွန္ခ်င္မွ မွန္ေပမည္။ အမွန္မ်ားသည္ထားဦး၊ လြဲသည့္အခါလြဲေသးသည္။ လူနာမွာ ေသမည္ကို သိရပါက အခ်ိန္ေစာၿပီး ေသဆံုးသြားရွာေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ စိတ္မခုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္လ်င္ ေသမည္ကိုေၾကာက္ၿမဲ၊ ေသမည္ကို မဆုိထားႏွင့္ဦး။ မေကာင္းက်ိဳးမွန္သမွ် မျဖစ္ခ်င္ၾကေပ။ ေဗဒင္အမွန္ကို ႀကိဳက္သည္ဟုေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမမ်ားမွာလည္း တကယ့္ပညာႏွင့္ ေဟာျခင္းကို သေဘာမက်၊ အထင္ႀကီးေအာင္ ပဥၥလက္နည္းတစ္ခုခုကိုလုပ္ျပၿပီးမွ ထင္ရာရမ္းေဟာသူ၏ အရူးဆယ္ခြန္းေျပာ၊ တစ္ခြန္းမွန္ျခင္းကို သေဘာက်တတ္ေပသည္။ ေလာကႀကီးတြင္ အမွန္တရားကို သိသူနည္းပါး၍ ပုထုဇၹေနာ္ ဥမၼတေကာေတြသာ မ်ားျပားလွသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တကယ့္ေဗဒင္၊ နည္းစနစ္က်ေသာ ေဗဒင္ကို ကၽြႏုိုပ္တုိ႔ ေလ့လာလိုက္စားရမည္သာတည္း။

ေဗဒင္ပညာ၏ ေဗဒင္မွန္ျခင္း၊ မမွန္ရျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀ကို ပိုမို နက္နဲစြာ သိျမင္ေရး ေရွးရႈလ်က္ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

8 comments:

EipptZaw said...

ေကာင္းတာေတြျဖစ္လာတာထက္ ဆိုုးလာေတြကိုုေဟာတာပိုုမွန္တယ္ ဆိုုတာကိုု လက္ခံပါတယ္။ အဲ့ဒါ လူ႔စိတ္နဲ႔အဓိက ဆိုုင္သြားပါတယ္။ လူေတြကေကာင္းတာျဖစ္မယ္လိုု႔ သိသြားရင္ ကံကိုုရိုုးမယ္ဖြဲ႔လိုုက္ျပီး စိတ္ဓါတ္အင္အား ေလွ်ာ့ခ်ျပစ္လိုုက္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ျဖစ္လာမွာပဲဆိုုတဲ့စိတ္က မသိစိတ္ထဲမွာ ၀င္သြားတဲ့အတြက္ ဇြဲေလ်ာ့သြားလိုု႔ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကိုုယ္အားစိုုက္မႈေလ်ာ့သြားတာကိုု အျပစ္မျမင္ပဲ မျဖစ္လာေတာ့မွ ေဗဒင္ကမမွန္ပါဘူးဆိုုျပီးျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။
ေနာက္တစ္ပိုုင္းကေတာ့ ဆိုုးတာေတြ မွန္တဲ့အပိုုင္းပါ။ အဲ့ဟာဟာလဲ လူ႔စိတ္ေၾကာင့္လည္းပါပါတယ္။ အဆိုုးျဖစ္မယ္ဆိုုျပီး တစ္ထစ္ခ်ယံုုၾကည္ျပီး ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေလ်ာ့သြားတယ္။ မရမကလုုပ္မယ္ဆိုုျပီး အားတင္းမယ့္အစား လုုပ္လဲမထူးပါဘူးဆိုုျပီးျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ေတာ့ ပိုုစိုုးသြားေရာ။ ျမင္တာကိုု ေ၀ဖန္ၾကည့္တာပါ။ အဲ့ဟာေၾကာင့္ ေဗဒင္ကိုု မေမးျဖစ္မလိုုက္စားျဖစ္တာလည္းပါပါတယ္။ ယံုုတာမယံုုတာေတာ့ မဆံုုးျဖတ္တတ္ပါဘူး။

YoungGun said...

ဟုတ္ကဲ့။ အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္လာေရာက္ မန္႔သြားတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေဗဒင္မေမးခ်င္တဲ့၊ မေမး၀ံ့တဲ့သူတစ္ဦးလို႔ ယူဆပါတယ္။ ကုိယ့္အျမင္နဲ႔ကုိယ္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ရွိပါတယ္။ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ေလးလည္းေလးစားပါတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေဗဒင္ကို ေကာင္းတာေဟာရင္ ေပ်ာ္ေနၿပီး မေကာင္းတာေဟာရင္ ခင္ဗ်ားက ဘယ္ေလာက္တတ္လို႔လဲ ျပန္ကလန္႔တတ္တဲ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ပိုစ့္ေရာ ကြန္မန္႔ေတြေရာ ဖတ္လိုက္ရတာ ေကာင္းတယ္ကိုးဗ်။

စိတ္႐ႈပ္ေနရင္ အပ်င္းေျပသေဘာ ေဗဒင္ေမးတတ္တယ္။ အေသးစိတ္ေတြ မွတ္မထားတတ္ပါ။ ဟိုဟာ၊ ဒီဟာလုပ္လိုက္ အဆိုးေတြေပ်ာက္ျပီး အေကာင္းေရာက္မယ္ေျပာရင္ေတာ့ မၾကိဳက္တတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေတြအေျပာေလးကလည္းရွိသားလား “ဘာေကာင္းရင္ မင္းေလာင္းျဖစ္”ဆိုလား။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္မွဳနဲ႔ တြဲထားရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့ေလ။

သုခမိန္(E-Journal)

Andy said...

ေကာင္းတဲ့ပိုစ့္တစ္ခုပါပဲ။

ရႊန္းမီ said...

ညီမအိျဖဴေရးသြားသလို ခပ္ဆင္ဆင္ေတြးမိပါတယ္။
လူ႔သဘာ၀မွာ တစ္ခုခုကို ၾကိဳသိလိုက္ရရင္ ျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးစားစိတ္ထက္ အားေလ်ာ့စိတ္.. ဒါမွမဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္စိတ္က အေကာင္းေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျပီး အဆိုးေတြကို ပုိျမန္ျမန္ျဖစ္ေစတတ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ေဗဒင္သာ တစ္ထစ္ခ်မွန္ေနရင္ လူ႔ဘ၀ၾကီးဟာ program ေရးထားတဲ့ software လို စီမံအကြက္ခ်ခံေနရတဲ့ စက္ရုပ္တစ္ခုလို ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြ နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေဗဒင္ေဟာထားတိုင္း အျမဲတမ္း မမွန္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္တတ္တဲ့စိတ္မွာ အေကာင္းဘက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ဇြဲမေလွ်ာ့တမ္း ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ျပင္ျပီးသား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူေတြဟာ ေဗဒင္ထက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပိုယံုဖို႔လိုမယ္ ထင္ပါတယ္။

YoungGun said...

ဟုတ္ပဗ်ား။ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္အားထားရာ ျဖစ္ပါတယ္။ မရႊမ္းမီေရ။ cheers !!!!

Apprenticeship said...

အနာဂါတ္ကို အစိုးရသူ တစ္ဦးေတာ့ရွိတယ္။ :) :D

သူေတာ္ said...

အဲဒီ အနာဂတ္ကို အစိုးရတယ္ဆိုတဲ့လူက မေကာင္းတာေတြျဖစ္ရင္ေတာ့ စာတန္လက္ခ်က္ပါ။ ေကာင္းတာေတြဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အလိုေတာ္ပါလို႔ ခ်ီမြမ္းခံတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္မ်ား ျဖစ္ေနမလား။ :D (အေပ်ာ္ပါဗ်ာ)