Saturday, March 7, 2009

စေနသံေပါက္တဲ့ႏွစ္


ဂဏန္းေဗဒင္အရ ဤ 2009 ခုႏွစ္တြင္ ငါသည္ 8 ဂဏန္းကို ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိ၏။

ဂဏန္းေဗဒင္အရ ဤ 2009 ခုႏွစ္တြင္ ငါသည္ 8 ဂဏန္းကို ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိ၏။ ငါကုိယ္တုိင္က 8 ဂဏန္းသမားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ 8 ဂဏန္း၏ တုန္ခါမႈကို သူတပါးထက္ ပိို၍ လႊမ္းမိုးခံရ၏။ 8 ဂဏန္းသည္ စေနပိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္ေမႊေသာ ဂဏန္းဟု မ်က္ႏွာငယ္ရေလ့ရွိသလို ၀မ္းနည္းရျခင္း၊ ထုိင္းမႈိင္းေလးလံျခင္း၊ ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်ျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား ကိုေဆာင္က်ဥ္းလာမည္ဟု ဆုိရအံ့။ သို႔ေသာ္ျငား 8 ဂဏန္းသည္ စက္၀ုိင္းႏွစ္ခုထပ္ထားသည့္ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ သဘာ၀တရား၏ ခ်ိန္ခြင္ညွာသဖြယ္ရွိေန၏။ ပုိက္သာဂုိရပ္စ္က 8 ဂဏန္းသည္ ညီမွ်ေသာခ်ိန္ခြင္တစ္ခုျဖစ္၍ ကုိယ္တုိင္က လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ရန္သာ လိုသည္ဟု ဆုိ၏။ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းသည့္ ဂဏန္းျဖစ္ရာ အခ်ဳိးအေကြ႔တုိင္းကုိ ငါႀကိဳဆုိအံ့။ အေျပာင္းအလဲကို လက္သင့္ခံအံ့။ တစ္ဖက္က အဆံုးရႈံးခံရဲသလို တစ္ဖက္ ရယူတတ္ရန္လည္း ငါသင္ၾကားအံ့။ တားေရာ့ဂဏန္းပညာတြင္ ဤႏွစ္သည္ ႏံြထဲမွ ၾကာပြင့္သေကၤတ ျဖစ္၏။ ငါတခ်ိန္က ႀကိဳးပမ္းစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ အသီးပြင့္တုိ႔ကို ငါသာလွ်င္ သိမ္းပိုက္ဆြတ္ခူးမည္သာ ျဖစ္၏။ မည္သူသည္၊ မည္သည့္အရာသည္ အတားအဆီးျဖစ္သနည္း။ အို..ငါ့ရွင္တို႔.. သင္တုိ႔စိန္ေခၚခဲ့ေသာ ေတာင္ကုန္းထက္မွာ အဘယ္သို႔ေသာ ဓားလွံလက္နက္တို႔ကို အားကိုးစြဲကုိင္၍ ငါ့အား ရင္ဆုိင္၀ံ့သနည္း။ ငါကား.. ငါ၏ႏွလံုးအိမ္တြင္ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြေသာ ထုိအတတ္ပညာကိုသာ လက္နက္သဖြယ္အားကိုးမည္ ျဖစ္သတည္း။

3 comments:

Anonymous said...

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာဂဏန္းသမားမွန္းမသိရင္ေရာ? ။ Anyway, အခ်ိန္တိုင္းဟာ အခ်ိဳးအေကြ႕ေတြရဲ႕ အခုိက္အတန္႕ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ေလ။ ဆိုးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ အရာေတြမွာ အေကာင္းေတြလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ (ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဆိုးတဲ့အထဲ ပါလို႔ပဲ ထားပါေတာ့) :D အေကာင္းေတြ ၾကံဳလာႏိုင္ပါေစ။

YoungGun said...

ဘာဂဏန္းမွန္းမသိရင္ေတာ့ ဘူေပါ့ဗ်ာ။ ဟဲဟဲ..။ အခ်ိန္တုိင္းဟာ အခ်ဳိးေကြ႔ျဖစ္ႏုိင္တာ ဟုတ္ပဗ်ာ။ ရပ္ကြက္ထဲက ေအာင္နက္ႀကီးေတာ့ လမ္းအေကြ႔မွာတင္ ေခ်းကားတုိက္သြားေလရဲ႔။ ဆုိးတယ္လို႔ထင္ရၿပီး တကယ္တမ္း မေကာင္းတဲ့အရာေတြလည္း မနည္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ..။ အရက္ဟာ အ၀င္ဆုိးၿပီး မူးလာရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့။ အေကာင္းကိုိေတာ့ မႀကံဳပါရေစနဲ့။ ေကာင္းတာေတြမ်ားလာရင္ လူက တံုးသြားမွာဗ်။ ကြန္းမန႔္မွာ ရာသီခြင္ဖြားတစ္ဦးလာေရးတာ ဒါ..ပထမဆံုးပဲ၊ ၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ။

စိုင္းခမ္းထြန္း said...

8 ဂဏန္းကို ထူးဆန္စြာ လူေတြကို ထိခိုက္တတ္ေစတဲ့ သေဘာရိွသတဲ့ ဟုတ္သလားဗ် ...