Sunday, September 12, 2010

နတ္ရူးလား၊ လူရူးလား

မဟာဂီရိအစရွိေသာ မိရုိးဖလာအစဥ္အဆက္ ကိုးကြယ္လာေသာ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မိန္႔ဆုိခ်က္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဘာ..နတ္ကိုးကြယ္တယ္ ဟုတ္လား ..သယ္ .. ေထရဝါဒ မပီသလိုက္ေလတယ္.. နာရင္းျဖတ္ရိုက္ လိုက္ရ သြားအစံုလိုက္ ကြၽတ္ေရာ့မယ္။ ဘယ္လို.. နတ္က မစတယ္ ဟုတ္လား။ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ေတာ့ ဦးရွင္ႀကီးက ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ။ ဘယ္အေလလုိက္ေနလို႔ သူ႔ကို ကိုးကြယ္တဲ့ ေရငန္ေဒသခံေတြကို မကယ္ႏုိင္ရသလဲ.. ဒီနတ္ရူးေတြကေတာ့.. ဆုိတဲ့ .. ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ လက္ေတြကို အခုထိ ေျဖမခ်ႏုိင္တဲ့ ေထရဝါဒီဆုိသူေတြကို ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ ျဖတ္ရိုက္ပါရေစ။

မဟာဂီရိအစရွိေသာ မိရုိးဖလာအစဥ္အဆက္ ကိုးကြယ္လာေသာ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ မိန္႔ဆုိခ်က္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

မဟာဂီရိ အစရွိေသာ မိရုိးဖလာ ကိုးကြယ္ၾကေသာ နတ္မ်ားကို အစဥ္မပ်က္ ကုိးကြယ္ျခင္းအမႈသည္ လူတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းရန္ အမႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္တြင္ ေဟာေတာ္မူသည္ တစ္ခ်က္

ရြာေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႔ေစာင့္နတ္၊ တုိင္းေစာင့္နတ္၊ ျပည္ေစာင့္နတ္တုိ႔ကို အစဥ္အလာ မဖ်က္ရေအာင္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ ၿမိဳ႕ရြာတုိင္းျပည္မ်ား အက်ဳိးစီးပြား မဆုတ္ယုတ္ေသာ ပရိဟာနိယ ဓမၼတစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္းကို မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၌ ေဟာေတာ္မူသည္တစ္ခ်က္

ေန႔ေန႔ညည ပူေဇာ္ၾကေပကုန္ေသာ လူတုိ႔အား နတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပဳၾကကုန္ေလာ့ဟု ရတနသုတ္တြင္ ေဟာေတာ္မူသည္တစ္ခ်က္

လူတုိ႔သည္ အိမ္သစ္တက္ေသာအခါ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးရာ မဟာဂီရိအစရွိေသာ အိမ္ေစာင့္နတ္မ်ားကို အမွ်ေဝရမည္ ငါတို႔ကို အမွ်ေဝသည္ဟူ၍ ထုိအိမ္ရွင္တုိ႔ကို အိမ္ေစာင့္နတ္တုိ႔က ေဘးကင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုအိမ္ရွင္တုိ႔ကို တဖန္ ပူေဇာ္ၾကကုန္သည္ ျမတ္ႏုိးတနာ ျပဳၾက ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအိမ္ရွင္တုိ႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာက်က္သေရတုိ႔ကုိသာ ျမင္ရ၊ ေတြ႔ရ၊ ႀကံဳရကုန္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ တစ္ခ်က္

ထုိအခ်က္ ၄ ခ်က္ ထုတ္ျပကာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဂီရိ အစရွိေသာ နတ္မ်ားကို အစဥ္အလာ မပ်က္ရေအာင္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကေသာ အမႈကို သုတၱန္အရပ္ တုိ႔၌ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူသည္။ အစဥ္အလာ ကိုးကြယ္ၿမဲအတုိင္း မကိုးကြယ္ၾကေသာသူတုိ႔အား အက်ဳိးစီးပြား ဆုတ္ယုတ္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္တြင္ ေဟာေတာ္မူသည္ဟု လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားပါသည္။

ထုိနတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္မႈ ဟူသည္လည္း ထုိနတ္တို႔သည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေပကုန္သည္ဟု ဒကိၡေနယ်အေနျဖင့္ ကိုးကြယ္ရသည္ မဟုတ္၊ ကံကုိ လံုးလံုးလႊတ္၍ ထုိနတ္တုိ႔ သည္သာ ေကာင္းက်ဳိး၊ မေကာင္းက်ဳိးကို ေပးႏုိင္သည္ဟု ကိုးကြယ္ရသည္ဟုလည္း မဟုတ္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူသည္။

ဒကိၡေနယ်ဂုဏ္ ထုိက္၍ ကိုးကြယ္ရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အနာေရာဂါ မကပ္ေရာက္ရန္ ေဆးဆရာကို ကိုးကြယ္ရသကဲ့သို႔၊ ပစၥည္းဥစၥာ ေပါမ်ားေစရန္ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရသကဲ့သို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာ စည္းစိမ္က်က္သေရ ရေစရန္ မင္းစုိးရာဇာတို႔ကို ကိုးကြယ္ရသကဲ့သို႔ နတ္တုိ႔ကို ကိုးကြယ္ရျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။

နိဂုံုးခ်ဳပ္ ဆုိရေသာ္ နတ္ကို ကိုးကြယ္ပသ လုပ္ၾကရသည္မွာ နတ္၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္လိုက္၍ ကိုးကြယ္ပသျခင္း မဟုတ္၊ မင္းစိုးရာဇာကို မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေကာင္းသကဲ့သို႔ နတ္ကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေကာင္းသကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆရာဝန္ကို အားကိုးပံုမ်ဳိးႏွင့္ ပသကိုးကြယ္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္အပ္ေပသတည္း။

(ေအာက္တုိဘာလထုတ္ သူရဇၨမဂၢဇင္းမွ ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၏ အဘယ့္ေၾကာင့္ နတ္ကို ကိုးကြယ္ပသ လုပ္ေနၾကသနည္း ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ယခုထက္ပို ျပည့္စံုစြာ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ )

ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ နတ္ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရ ရည္ညႊန္းခ်က္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ၃၇ မင္းနတ္ ပါ၊ မပါ မသိေပမယ့္ မဟာဂီရိကို ထပ္တလဲလဲ သံုးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ေသာ ျမန္မာ့ေဗဒင္ပညာမွာ ရုိးရာေဖာ္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္မဟာဘုတ္ၾကြင္း၊ ဘယ္ေန႔နံသားဆုိ ဘယ္နတ္က ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆုိတဲ့ ေဟာခ်က္မ်ဳိးအျပင္၊ ယၾတာအရ ဦးရွင္ႀကီးတုိ႔ မဟာဂီရိတုိ႔ကို ပူေဇာ္ရတာ မ်ဳိးေတြ ဖတ္ရ ေလ့လာရဖူးပါတယ္။

မင္းကေရာ.. ကိုးကြယ္လား ေမးလာရင္ ဟင့္အင္းပါ။ လံုးဝပါ။ နတ္ေတြကို မကုိးကြယ္ မပသသလို မကဲ့ရဲ႕ မရႈတ္ခ်ပါဘူး။ လူ႔စည္း၊ ဘီလူးစည္းဆုိတဲ့ စကားဟာ အလကားထားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး ကုိယ့္စည္းနဲ႔ ကို္ယ္ေနရံုပါပဲ။ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းကို နတ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ ေမးျမန္းတုန္းက လမ္းမေတာ္ဖုိးတုတ္ကို မေကာင္း မေျပာသလို သူတုိ႔နဲ႔လည္း မပက္သက္ဘူးလို႔ ဥပမာနဲ႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ထုိနည္းတုိင္းပါပဲ။

သြားေလသူ ဆရာအီၾကာေကြးကေတာ့ နတ္ရူးတုိ႔ ေၾကာင္ႏုိင္ေပဆုိတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးၿပီး နတ္ေတြကို ေဆာ္ပေလာ္တီးဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူ႔အိမ္နားက ရုကၡစုိး အိပ္မက္ေပးရာက စၿပီး ဟာသလိုင္းကေန .. ပုတိီးတြဲေလာင္းနဲ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကဲ..နတ္ရူးတုိ႔ပဲ ေၾကာင္ႏုိင္မလား၊ လူရူးေတြပဲ ေၾကာင္ႏုိင္မလား။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးထက္ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့  က်မ္းတတ္ေပတတ္ ပုဂိၢဳလ္ေတြ နတ္ေတြကိုမွ ပြဲထုတ္မိတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ ဝင္ေရာက္ ေဝဖန္ ကဲ့ရဲ႕ႏုိင္ပါၿပီ။

9 comments:

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

ဗဟုသုတေတြ ေ၀မွ်တာ ေက်းဇူး ညီေလးေရ။

may16 said...

မွ်ေ၀တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုYoungGun တကယ္ ဗဟုသုတရေစတဲ့ စာပါ..

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

စာမ်ားမ်ားဖတ္ျပီး လက္ေတြ႔က်က် ေတြးတတ္လာရင္ ျဖစ္နိင္မျဖစ္နိင္ဆိုတာ ေတြးတတ္လာမွာပါပဲ။
က်ေနာ္ေတာ့ ယံုတယ္ မယံုဘူးထက္ မပါတ္သတ္ေအာင္ပဲ ေနတယ္။ သူလည္း ရိွရင္ သူ႔ဘာသာေန ကိုယ္လည္း ကိုယ့္အထာနဲ႔ ကိုယ္ေပါ့။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစိတ္နဲ႔ ေလာကဓံ ကို ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့စိတ္ရိွရင္ တျခား အားကိုးရာကို မရွာတတ္ၾကပါဘူး။

march said...

ဗဟုသုတရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊စိုးရိမ္
စရာတစ္ခုက...ဘုရား၊တရား၊သံဃာ..ရတနာ
သံုးပါးကိုယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွုကလမ္းေၾကာင္းေသြ
ဖယ္ၿပီးအယူအဆေတြမွားမွာစိုးမိပါတယ္။

Younggun said...

မွန္ပါတယ္.. မိတ္ေဆြ..။ . ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သတိေပးတာ။

JulyDream said...

ေဗဒင္ဆရာေလးက ဒီပို႕စ္နဲ႕ နတ္ရူးေတြကို ျဖတ္ရိုက္ပါတယ္တဲ့။ ရႊန္းမီကလည္း ပိတ္ရုိက္ပါတယ္တဲ့။ (flash) လို႕ ေျပာတာပဲဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္လို ရိုက္ရင္ ေကာင္းမလဲ မသိဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ ေခ်ာင္းရိုက္မခံရဖုိ႕ေတာ့ အေတာ္ ႀကိဳးစားေနရတယ္။ =)

reader said...

aww. seem I need to ask Bill Gate which gods he offered to become the richest one. :D
As far as I know, in Buddha time there is no Min Mahar Giri. :D
And as your post, people pay respect to doctors bcs of health, the riches bcs of wealth. ok. I understand that.But I think your reason to offer gods bcs of fear to lose something can not be accepted.( just my view)
what we need to be aware is Buddha sometime blamed his right flank, Ashin Sariputara and pointed his some unawareness. so we need to know everyone can make wrong as long as one is not Buddha.
And the Buddhists can also present you many quotes of Buddha not to offer those gods.

But thank you for your post. there is always something to consider in all your post.

cheer!!!!

Younggun said...

ဘီလ္ဂိတ္သာ ျမန္မာျပည္ေပါက္ ဆုိရင္ေတာ့ သူေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလို . ဆြမ္းကြမ္းေလးေတာ့ ကမ္းမိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က နာမည္ေက်ာ္ အုိင္စီတီကုမဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပြဲထိုးေနဆဲဆုိတာကုိ မ်က္ျမင္ေလ့လာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ မင္းမဟာဂီရိက ဗုဒၶလက္ထက္မွာ မေပၚတာ .. အေသခ်ာပါပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရားက ဥပမာေပးလြယ္ေအာင္ ျပခဲ့တာပါ။ နတ္ကို ကုိးကြယ္ဖို႔ ေျမွာက္ေပးမထားပါဘူး။ နတ္ကို ဖေနာင့္နဲ႔ေပါက္ဖုိ႔ကိုလည္း ညႊန္းမထားပါဘူး။ နတ္ဆို .. အေမႏွမ ပံုေပးၿပီး ကိုးကြယ္တတ္သူနဲ႔ နတ္ဆုိ.. ေဘာပဲကြာလို႔ ထင္သူေတြအၾကားမွာ မွ်တတဲ့အျမင္တစ္ခု ေပၚလာေအာင္ ျပခ်င္တာပါ။ :P

aung said...

ေက်းဇူးပါေနာ္
ဗဟုသုတေတြကိုမွ်ေ၀ေပးလို႕ေလ