Tuesday, June 21, 2011

ဘူမဟုတ္တဲ့ တစ္ဆယ္

ဂဏန္းဆယ္လံုး ေပါင္းျခင္းကို ၾကည့္ရင္ ၅၅ ကို ျမင္ရမွာပါ။ ၅၅ ကို လက္ဖဝါး ဘယ္၊ ညာ ႏွစ္ဖက္ေပါင္းျခင္း၊ တမ်ဳိးေျပာရရင္ ညာလက္က မ်ဳိးေစ့ကို ခ်ၿပီး ဘယ္လက္က ေပါင္းသင္ ျမက္ရွင္း ရွင္သန္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေပးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီး ဖဲရုိက္ၾကရင္ ရွမ္းေတြ၊ ပိုကာေတြ မဆြဲတတ္ၾကေတာ့ ဘူႀကီးပဲ ရုိက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဂဏန္း ေပါင္းျခင္းက တစ္ဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္ ဆုိတဲ့ ဆယ္ဂဏန္းေတြ က်လို႔ကေတာ့ ေသထား.. ဘူႀကီးကြ ဆုိၿပီး ဝမ္းသာအားရ ေအာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အသက္ကေလး နည္းနည္း ႀကီးလာျပန္ေတာ့ အလုပ္ထဲ၊ အရပ္ထဲမွာ အပ်င္းေျပ ပိုက္ဆံ ပြတ္ၾကတဲ့အခါ ဘူႀကီးနဲ႔ ျပန္ဆံုပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ေၾကး၊ စီးကရက္ေၾကး ဘူႀကီး ပြတ္တုိင္း ဆယ္ဂဏန္း ျမင္ရင္ ဘူလို႔ တစ္ထစ္ခ် ေပ်ာ္ရႊင္ ခဲ့ပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ တစ္ဆယ္ကို ဘူလို႔ ေခၚေဝၚ ေျပာဆုိၾကသလဲ ခုထိ ကြၽန္ေတာ္ နားမလည္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာမိသေလာက္ ဂဏန္းသခ်ၤာေဗဒမွာ ဘူဆုိတာကုိ လွပတဲ့ တစ္ဆယ္ဂဏန္းအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဥပမာ လူသိအမ်ားဆံုး တားေရာ့စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ Wheel of Fortune ကံၾကမၼာလွည္းဘီးဆုိတဲ့ နံပါတ္တစ္ဆယ္ေျမာက္ တားေရာ့ကတ္ကို ေျပးျမင္မိၾကမွာပါ။

၁+၂+၃+၄+၅+၆+၇+၈+၉+၁ဝ = ၅၅ = ၁ဝ

ဂဏန္းဆယ္လံုး ေပါင္းျခင္းကို ၾကည့္ရင္ ၅၅ ကို ျမင္ရမွာပါ။ ၅၅ ကို လက္ဖဝါး ဘယ္၊ ညာ ႏွစ္ဖက ္ေပါင္းျခင္း၊ တမ်ဳိးေျပာရရင္ ညာလက္က မ်ဳိးေစ့ကို ခ်ၿပီး ဘယ္လက္က ေပါင္းသင္ ျမက္ရွင္း ရွင္သန္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေပးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေနနဲ႔လအျဖစ္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ညာဘက္ဟာ ေနမင္း ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္ဟာ လမင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္ေပါင္း ရလာတဲ့ ၅၅ = ၁ဝ ဂဏန္းဟာ ေနနဲ႔လရဲ႕ တမန္ေတာ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ (၁ဝ) ဂဏန္းကို ဋီကာခ်ဲ႔ ၾကည့္ရင္ - ၄ နဲ႔ + ၆ ဆုိတဲ့ ဟာမုိနီအတြဲကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ခရစ္ယာန္က်မ္းလာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္နဲ႔ ဝိညာဥ္ေတာ္ ၃ ဦးနဲ႔ ဖန္ဆင္းမႈ ၇ ပါး ၃+၇ = ၁ဝ ကို ျမင္ေတြ႔ရဦးမွာပါ။ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာမွာ ဧေကာ ဂဏန္းေတြ စဥ္ခ် တြက္ခ်က္တဲ့အခါ တစ္ကေန ကိုးအထိ ၿပီးဆံုးၿပီး တစ္ဆယ္ကိုေတာ့ စက္ဝုိင္းတစ္ပတ္ျပည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ယူဆၾကပါတယ္။ တစ္ပတ္ျပည့္တာ ကိုလည္း ဆံုးခန္းတုိင္ ၿပီးေျမာက္မႈအျဖစ္ သမုတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂႏၶာရီတက္စဥ္က အဆင့္အကူး အေျပာင္းမွာ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ေလာကီပညာဂုိဏ္းေတြက (၁ဝ) ရက္ အဓိ႒ာန္ဝင္ၿပီး က်င့္ႀကံ အားထုတ္ ၾကပါတယ္။

ဘာသာေရးေတြမွာလည္း (၁ဝ) ဂဏန္းရဲ႕ ပါဝင္ ပက္သက္မႈကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာမွာ (၁ဝ) ဂဏန္းကို ၂၄၄ ႀကိမ္ ေတြ႔ရပါမယ္။ ေပါင္းၾကည့္ရင္ (၂+၄+၄= ၁ဝ) ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ (၄ဝဝဝ) ဂဏန္းကိုေတာ့ (၁ဝ) ႀကိမ္ ျပန္သံုးထားပါတယ္။ ကိုရမ္က်မ္းစာမွာလည္း (၁ဝ) ဂဏန္းကို (၈) ႀကိမ္ ျပန္သံုးထားပါတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ လွန္သာ ရွာေပေတာ့။

ဂမီၻရဆန္တဲ့ ဂဏန္းသခ်ၤာေဗဒမွာ (၁ဝ) ဂဏန္းဟာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္၊ ဥာဏ္အလင္း ေပါက္လာ တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကို ထြင္းေဖာက္ သိျမင္တာကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးတာ၊ မူလဇာတိကုိ ျပန္ေရာက္လာတာေတြကိုလည္း ဒီဂဏန္းက ေဖာ္ညႊန္းေနပါတယ္။ မူလျပန္ တယ္လို႔ ျမန္မာဂႏၶာရီစကားမွာ ေခၚေဝၚတတ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၁ဝ) ကုိ ထပ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲရရင္ ဒီဂဏန္းထဲက နံပါတ္တစ္ဟာ ကနဦး၊ ဖန္ဆင္းရွင္၊ တီထြင္သူ၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပး၊ ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ ဥာဏ္ပညာ၊ အႏွစ္သာရ အခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုညကေတာ့ လံုးဝဥႆံု ေျပာင္းလဲမႈ၊ အစြန္းေရာက္မႈ၊ ေပ်ာက္ကြယ္မႈ၊ မရွိတရား၊ အကန္႔အသတ္မဲ့၊ ၿပီးျပည္စံုမႈ၊ နတ္ဘုရားေတြရဲ႕ စကားသံ.. လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္ပညာ၊ ဓာတ္ပညာေတြမွာ (၁ဝ) ဂဏန္းကို အေႏၲာ- မီးဓာတ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ အဘ ေအာင္မင္းေခါင္ႀကီးရဲ႕ သံေပါက္လကၤာမွာလည္း အေႏၴာဓာတ္ အရင္းေျခမွာ ဝံေသဟာ သူေႏွာက္ေတာ့ ကိုးပါးေျမာက္ ဘုရားဂုဏ္ လံုးဝဥႆံုလို႔ ဖြဲ႔ဆုိသြားပါတယ္။

ကဲ.. (၁ဝ) ဂဏန္းရဲ႕ သရုပ္ကိုေတာ့ ဟိုတုိ႔ ဒီေဖာ္နဲ႔ ေပၚေတာ္မူျပလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ့္ထက္ အမ်ားႀကီး တတ္သိ နားလည္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာႀကီးမ်ားလည္း ကြၽန္ေတာ့္ ဒီစာစုမွာ အမွားအယြင္း၊ တလြဲတေခ်ာ္ေတြ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရင္ အမွန္ကုိ ေထာက္ျပေပးၾကပါဦး။ ျဖည္းဆည္းေပးၾကပါဦး။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ကိုယ္လက္လွမ္းမီသေလာက္ အခ်ိန္ရသေလာက္ ဘူမဟုတ္တဲ့ တစ္ဆယ္အေၾကာင္းကို မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္ၿပီ။

No comments: