Saturday, February 11, 2012

အိုင္ထဲျမေရႊေငြ ဆိုသည္မွာ

ကိုယ္တုိင္ အလုပ္ထဲ ကြၽံက်နစ္ဝင္ေနတဲ့အတြက္ ေဗဒင္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေက်ာဘက္ ေခါက္ထားခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ စာမေရးသားျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ရွားရွားပါးပါး ေရးသား ေပးပို႔ထားတဲ့ တန္ဖိုးရွိ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သာမန္ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႔ ေခါင္းကုပ္ နားေဝစရာ ျဖစ္သြားႏုိင္ေပမယ့္ လက္ဆန္းေဗဒင္ကို နက္နက္ကေလး ႏိႈက္ထားသူအဖုိ႔ ထူးျခားတဲ့ အသိတစ္ခုကို ထြန္းညွိေပး ပါလိမ့္မယ္။ ေဆာင္းပါး ေပးပို႔တဲ့ ဆရာေဇယ်ာေမာင္ကုိ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ရိုးရာလက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရွင္တို႔သည္ အဂၤ၀ိဇၨာပညာရပ္ကို သင္ယူေလ့လာၾကရသည္။ အဂၤ၀ိဇၨာ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း မ,တလံုးေၾကဆရာေတာ္ ခင္ၾကီးေဖ်ာ္၏ အဂၤ၀ိဇၨာက်မ္းရင္းၾကီးက ပင္စည္က်မ္း ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ အဂၤ၀ိဇၨာက်မ္းမ်ားက ပင္စည္ကို ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖစ္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ ကိုင္းခြဲကိုင္းလက္က်မ္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဂၤ၀ိဇၨာက်မ္းရင္းတြင္ လကာၤ(၄၀) ရွိၿပီး ျမန္မာ၊ ပါဠိ၊ ေဗဒင္ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ ့ဆိုထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

လကာၤအမွတ္ (၂) ႏွင့္ (၃)တြင္ အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္မ်ား ဖြဲ ့စည္း တည္ေဆာက္ပံုကို ဖဲြ႔ဆို သီကံုးထားသည္။ (၂) အိုင္ထဲျမေ႐ႊေငြ ၊ ႀကံပါလူ႔အေသြ ၊ ဆင္ရန္သူနဲ႔ေ၀း ၊ေလသဲကၽြန္း ေဆာင္ျမဴး၊ ေပ်ာ္ၾကဴးဧလွည္႔ႏုိင္၊ သာလွဳိင္ ဆင္ၾကလန္း ၊နန္းေအာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕စံ ။ လကာၤအမွတ္(၂)သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အျပည့္ ၅တိုင္ ျဖစ္ၿပီး ဂဏန္းျဖင့္ ဖလွယ္လိုက္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

အိုင္ထဲျမေ႐ႊေငြ (၁ ၀ ၅ ၄ ၂) ဤေနရာတြင္ ၄သည္ ရာဟုျဖစ္သည္။

ႀကံပါလူ႔အေသြ (၂ ၅ ၄ ၁ ၆) ဤေနရာတြင္ ၄သည္ ဗုဒၶဟူး ျဖစ္သည္။

ဆင္ရန္သူနဲ႔ေ၀း (၃ ၄ ၆ ၀ ၄) ဤေနရာတြင္ ပထမ ၄သည္ ရာဟု၊ ဒုတိယ ၄သည္ ဗုဒၶဟူး ျဖစ္သည္။

ေလသဲကၽြန္းေဆာင္ျမဴး (၄ ၆ ၂ ၃ ၅) ဤေနရာတြင္ ၄သည္ဗုဒၶဟူး ျဖစ္သည္။

ေပ်ာ္ၾကဴးဧလွည္႔ႏုိင္ (၅ ၂ ၁ ၄ ၀) ဤေနရာတြင္ ၄သည္ဗုဒၶဟူး ျဖစ္သည္။

သာလွဳိင္ဆင္ၾကလန္း (၆ ၄ ၃ ၂ ၄) ဤေနရာတြင္ ပထမ ၄သည္ ဗုဒၶဟူး၊ ဒုတိယ ၄သည္ ရာဟု ျဖစ္သည္။

နန္းေအာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕စံ (၀ ၁ ၄ ၅ ၃) ဤေနရာတြင္ ၄ သည္ ရာဟု ျဖစ္သည္။

လကာၤအမွတ္ (၃) သည္ အမွတ္(၂)အား မည္သို႔မည္ပံု ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (၃) လိုရာၿဂိဳဟ္ရင္းကပ္ ၊ ဓာတ္မွန္ကိုထုတ္ ၊ မိတ္လည္းအုပ္ ၊ဓာတ္ထုတ္ မိတ္ကိုစီး၊ မိတ္ႀကီး ဓာတ္ကိုမံ။ လက္ဆန္းေဗဒင္ မိတ္ရန္ဓါတ္လကၤာ ျဖစ္ေသာ စာေျခာက္တန္းကို နားလည္မွသာ ဤဖြဲ ့စည္းပံုကို နားလည္ႏိုင္ေပမည္။

တနဂၤေႏြ အိုင္ထဲျမေရႊေငြ (၁ ၀  ၅ ၄ ၂ ) ကို ဥပမာေပးပါမည္။

လိုရာၿဂိဳဟ္ရင္းကပ္ ဆိုသည္မွာ မူလၿဂိဳဟ္ရင္း အိုင္(၁)

ဓါတ္မွန္ကိုထုတ္ ဆိုသည္မွာ အိုင္(၁) ၏ ဓါတ္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ထဲ(၀) အေႏၱာ

မိတ္လည္းအုပ္ ဆိုသည္မွာ အိုင္(၁) ၏ မိတ္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ျမ(၅)  ေအာင္ပ

ဓါတ္ထုတ္မိတ္ကိုစီး ဆိုသည္မွာ ထဲ(၀) ၏ မိတ္ၿဂိဳလ္ ျဖစ္ေသာ ေရႊ(၄) ေတာ္ရင္း

မိတ္ၾကီး ဓါတ္ကိုမံ ဆိုသည္မွာ ျမ(၅) ၏ ဓါတ္ၿဂိဳလ္ ျဖစ္ေသာ ေငြ(၂) ဂေဗၻ

စာဖတ္သူသည္ လက္ဆန္းေဗဒင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္ပါက ဤေနရာထိ စာမ်ားသည္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္၊ က်မ္းရင္းပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးသားထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိေပလိမ့္မည္။

ဤေဆာင္းပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စတင္ေရးျပပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အျပည့္ ၅ တိုင္သည္ လြန္စြာ က်ယ္၀န္း နက္ရွိဳင္း လွေသာေၾကာင့္ လူသာမန္မ်ား ဥာဏ္မမွီႏိုင္ဟု ဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ ယူဆထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅တိုင္ကို ခ်ဳပ္၍ ၃တိုင္ အျဖစ္ လက္ေတြ႔ သံုးစြဲရန္ ထားခဲ့ပါသည္။ ၃တိုင္လကၤာမွာ အမွ်ၾကင္ (၁၅၂)၊ ခင္လွေသြ (၂၄၆)၊ ေစသ၀န္ (၃၆၄)၊ လြန္ၾကာျမင့္ (၄၂၅)၊ မင္းအီေနာင္ (၅၁၀)၊ ေသာင္စလမ္း (၆၃၄)၊ နန္းလံုးေဆြ(၀၄၃) ျဖစ္ပါသည္။

၃တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၅တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ပထမ၊ တတိယ၊ ပဥၥမ သံုးတိုင္ကို ထုတ္ႏွဳတ္ ထားေၾကာင္း ေတြ ့ပါလိမ့္မည္။ မူလ၊ မူလ၏ မိတ္၊ မိတ္၏ ဓါတ္ ဖြဲ ့စည္းပံု ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုတိယႏွင့္ စတုတၳကုိ ၅တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ ထုတ္ပစ္ခဲ့ပါသနည္း၊ ထို ဒုတိယႏွင့္ စတုတၳကို မည္သည့္ ေနရာတြင္ သံုးရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့သနည္း။ လက္ဆန္းေဗဒင္အေပၚ ရူးသြပ္စြာ လိုက္စားသူတခ်ိဳ ့ကေတာ့ သံုးစြဲနည္းကို သိထားပါလိမ့္မည္။ မသိထားသူမ်ားအတြက္ ေစတနာျဖင့္ သိသေလာက္ ရွင္းျပ ေပးပါမည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အျပည့္ ၅တိုင္ကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲၾကည့္ပါသည္။ ထုိအခါ ၅တိုင္သည္ ၆တိုင္ ျဖစ္လာ ပါသည္။ ၆တိုင္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ၁တိုင္ ပိုလာသည္ မဟုတ္ပါ။ မူလၿဂိဳဟ္ရင္းကို ႏွစ္ခါျပန္ အသံုးျပဳ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စု(က)ႏွင့္အုပ္စု(ခ)ဟု ဆိုပါစို ့။ တနဂၤေႏြ အိုင္ထဲျမေရႊေငြ (၁ ၀  ၅ ၄ ၂) ကို ဥပမာ ေပးပါမည္။ မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ တစ္လံုးေက်ာ္ ေကာက္ယူၾကည့္ပါ။

အုပ္စု(က) ပထမ၊ တတိယ၊ ပဥၥမ (၁ ၅ ၂ ) အိုင္ျမေငြ

အမွ်ၾကင္ အစခ်ီသည့္ လကာၤ၊ ၃တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္ၿပီး အခါတိုင္ ေဟာေျပာရာတြင္ သံုးပါသည္။

အုပ္စု(ခ) ပထမ၊ ဒုတိယ၊ စတုတၳ (၁ ၀ ၄ ) အိုင္ထဲေရႊ

သံုးစြဲနည္း မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ ၄လပိုင္း ဒသာတိုင္ ခြဲခန္းတြင္ သံုးပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ အယူအဆအရ ဒုတိယႏွင့္ တတိယတုိ႔သည္ အုပ္စု(က) ႏွင့္ (ခ)အၾကား သံုးစြဲပံု မတူရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရား။ ဒုတိယသည္ မူလၿဂိဳလ္၏ ဓါတ္ၿဂိဳလ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္တုိ႔ မည္သည္ ၾကာရွည္သည့္ သေဘာ ခိုင္ၿမဲသည့္ သေဘာတုိ႔ေၾကာင့္ ကာလရွည္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ တတိယသည္ မူလၿဂိဳလ္၏ မိတ္ၿဂိဳလ္သေဘာေၾကာင့္ တိုေတာင္းသည့္သေဘာ မခိုင္ၿမဲသည့္ သေဘာေၾကာင့္ ကာလတိုအတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။

မွတ္သားရလြယ္ကူေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခရားေဇာက္တုိင္ ခ်သလို အလယ္ၿဂိဳဟ္မွ ခ်ၾကည့္ပါ။

၄ ေရႊ (စတုတၳ)
၀ ထဲ (ဒုတိယ)
၁ အိုင္ (ပထမ၊ ပထမ)
၅ ျမ (တတိယ)
၂ ေငြ (ပဥၥမ)

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအျပည့္  ၅တိုင္ဟု ေရးသားထားေသာ္လည္း စာဖတ္သူမ်ား မ်က္စိလည္မည္ စိုး၍ လိုရာၿဂိဳဟ္ရင္း ကပ္သေဘာျဖင့္ မူလၿဂိဳဟ္ ၁ လံုးစီကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ဆန္းေဗဒင္ျဖင့္ ေဟာေျပာမည္ဆိုပါက ၅တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို နားလည္ရပါမည္။ ၃တိုင္စီကို အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲ၍ တိုင္မွန္ ေနရာမွန္ သံုးစြဲတတ္ရပါမည္။ ဓါတ္၊ မိတ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ ဆြဲငင္အားျပဳမွဳတို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္ တတ္ရပါမည္။ အဂၤ၀ိဇၨာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဆန္းေဗဒင္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ မဟာဘုတ္တြင္ ျဖစ္ေစ ၅တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ထည့္သြင္း အသံုးခ်တတ္ေအာင္ ေလ့လာသင့္သည္ဟု အၾကံေပးလိုက္ရပါသည္။
ဆရာေဇယ်ာေမာင္

No comments: