ေဗဒင္ေဟာသည္

ေဗဒင္ေဟာသည္

“ေဒါက္”ခနဲ ဓားေပါက္သံအဆံုးမွာ
ကံၾကမၼာက ကားယားႀကီးက်လာတယ္
သူ႕ကို ႀကိဳးနဲ႔ကူတပ္ေပးပါ
ခုခ်ိန္ကစၿပီး က်ဳပ္ ေဗဒင္ဆရာ လုပ္မယ္
ကံၾကမၼာ မရွိတဲ့ ေဗဒင္ဆရာ
ျမင္း႐ိုင္းကိုစီးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲ ၀င္လာမယ္။

တာရာမင္းေ၀