ဆက္သြယ္ရန္


စာေရးသူကို ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ ေဟာဒီ ေမးလ္ လိပ္စာအတုိင္း ေမးလ္ပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ 

                        myastroviewblog@gmail.com
ေဗဒင္အေၾကာင္း စာေရးသား တင္ဆက္ေနသူမုိ႔ ေဗဒင္ ေမးခ်င္တယ္၊ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အားလပ္ခ်ိန္မွသာ ျပန္ေျဖေပးႏုိင္ပါမယ္။

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေဗဒင္ ေမးမယ့္အစား  ေဗဒင္နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳတဲ့ တကယ္ တတ္ကၽြမ္း နားလည္တဲ့ ဆရာသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြဆီမွာသာ ေမးျမန္း တုိင္ပင္ေစလိုပါတယ္။

ေဗဒင္ ဆုိတာကလည္း ဆရာအတင္ မွားရင္ နူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခုိးေထာင္းသလို ျဖစ္တတ္တာမို႔ ကိုယ္ ေမးျမန္း တုိင္ပင္မယ့္ ဆရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာ ေကာင္းတုိင္း ပညာ မေကာင္းပါဘူး။ မေၾကာ္ျငာေပမယ့္ ေတာ္တတ္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ ဆရာေတြ ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ေတာ့ ေဗဒင္ဟာ ဝါသနာအရ ေလ့လာလုိက္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္လို႔ ေဗဒင္ေမးတုိင္း ျပန္ေဟာေပးျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္ေတြ၊ စာဖတ္သူေတြကို အားနာပါးနာနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးပါရေစ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။