ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ား

ေအာက္ပါလင့္ခ္ေတြမွာ လစဥ္နဲ႔ အပတ္စဥ္ ေဟာကိန္းေတြကို သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ တစ္စံုတရာမက ေပးစြမ္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။

ကဲ .. လစဥ္ ေဟာကိန္းမ်ား
 ဆုိဒ္အမည္ - ကြန္ပ်ဴေဗဒသုခုမ
ဆရာအမည္ - ေဒါက္တာတင္ဗုိလ္ဗုိလ္ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္
ဆရာအမည္ - ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - မဂၤလာသတင္းစဥ္
ဆရာအမည္ - ဆရာေအာင္ျငိမ္းျမတ္ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - မေလးရွားအြန္လိုင္းေရဒီယုိမီဒီယာ
ဆရာအမည္ - ဆရာမ်ဳိးဟန္ကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - ရုိးရာေလး
ဆရာအမည္ - ကိုေမာင္ေမာင္ (ဆန္းသုေတသီ) ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

အပတ္စဥ္ ေဟာကိန္း

ဆုိဒ္အမည္ - ေစ်းကြက္
ဆရာအမည္ - စံဇာဏီဘုိ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - ျမစ္မခမီဒီယာ
ဆရာအမည္ - ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္ ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ

ဆုိဒ္အမည္ - ဘားမိစ္ကလပ္စစ္
ဆရာအမည္ - ဆရာထြန္း ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ ေနရာ